Natuurlijke speel- en ontmoetingsplek zuidelijk dorpsrand De Hoven/ wijk De Teuge
Project voor geïntegreerd natuurlijk spelen
ontwerp 2018 in samenwerking met bewoners